Downloadsachmienphi.com

Dạy và học Tập viết ở Tiểu học

Dạy và học Tập viết ở Tiểu học - Trần Mạnh Hưởng
Dạy và học Tập viết ở Tiểu học –

Dạy và học Tập viết ở Tiểu học

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 2, Tiếng Việt

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Dạy và học Tập viết ở Tiểu học –

“Dạy và học Tập viết ở Tiểu học” được biên soạn nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập viết và luyện viết chữ đẹp theo mẫu chữ quy định trong trường Tiểu học. Cuốn sách có bố cục gồm 2 phần chính: Dạy Tập viết ở Tiểu học và luyện viết chữ đẹp, kèm theo một phần phụ lục cung cấp toàn bộ nội dung, yêu cầu của Hội thi viết chữ đẹp cấp Quốc Gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và một số mẫu chữ đẹp để cùng tham khảo.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Lớp 2

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 2 Tập 1

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 2 Tập 1 - Nguyễn Minh Thuyết Sách Giáo Khoa ...
Lớp 2

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 2

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 2 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Toán Lớp 2 ...
Lớp 2

Sách Giáo Khoa Tự nhiên và Xã hội 2

Sách Giáo Khoa Tự nhiên và Xã hội 2 - Bùi Phương Nga Sách Giáo Khoa Tự ...
Lớp 2

Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1

Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1 - Nhiều Tác Giả Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1 ...
Lớp 2

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 2 Tập 2

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 2 Tập 2 - Nguyễn Minh Thuyết Sách Giáo Khoa ...
Lớp 2

Lập Dàn Ý Để Làm Những Bài văn Hay Lớp 2, 3, 4, 5

Lập Dàn Ý Để Làm Những Bài văn Hay Lớp 2, 3, 4, 5 - Phùng Thanh Lập Dàn ...
Lớp 2

Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Việt 2 Tập 1

Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Việt 2 Tập 1 - Nguyễn Trại Thiết Kế Bài Giảng ...
Lớp 2

Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 2

Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 2 - Nhiều Tác Giả Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 2 ...
Show next
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo