Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 7
Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 7
11/09/2018
Hỏi đáp và cách làm một số thí nghiệm Công Nghệ 8
Hỏi đáp và cách làm một số thí nghiệm Công Nghệ 8
11/09/2018
Show all

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8

Tác Giả: Nguyễn Quang Trung

Danh mục: Lớp 8

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8 – Nguyễn Quang Trung

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8 Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8 ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8 – Nguyễn Quang Trung

“Đọc hiểu văn bản ngữ văn 8” xác định những nội hàm cụ thể để học sinh thực hiện một chuỗi thao tác chiếm lĩnh giá trị tác phẩm, hướng tới hiệu quả hành dụng và kết nối kiến thức với các phần Tiếng Việt, Làm văn…
Sách gồm 3 phần:
Phần gợi dẫn của mỗi bài học nhằm chuẩn bị tâm thế, cung cấp một số kiến thức công cụ, có tính chất định hướng, tạo thuận lợi cho việc chiếm lĩnh mục tiêu của bài đọc hiểu: đó là các yếu tố đặc trưng thể loại, các thông tin quan trọng về tác giả, tác phẩm, tóm tắt và xác định cách đọc, cách kể.
Phần kiến thức cơ bản: được hình thành trên cơ sở lí giải những phương diện kiến thức từ các câu hỏi của sách giáo khoa, đồng thời thể nghiệm một số cách thức tiếp cận văn bản.
Phần liên hệ: có kết cấu mở, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng: có thể giới thiệu một văn bản tương đương hoặc gần gũi với bài học để tạo điều kiện cho người đọc so sánh kiến thức…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *