Doanh nhân tự học – Hệ thống tiền lương và tiền công

Henry Ford và Ford - Đặt thế giới lên 4 bánh xe
Henry Ford và Ford – Đặt thế giới lên 4 bánh xe
30/10/2019
Hiệu ứng Facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội
Hiệu ứng Facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội
30/10/2019
Show all

Doanh nhân tự học – Hệ thống tiền lương và tiền công

Doanh nhân tự học - Hệ thống tiền lương và tiền công

Doanh nhân tự học - Hệ thống tiền lương và tiền công

Doanh nhân tự học - Hệ thống tiền lương và tiền công

Doanh nhân tự học – Hệ thống tiền lương và tiền công

Tác Giả: Nhiều Tác Giả

Danh mục: Kinh Tế

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Doanh nhân tự học – Hệ thống tiền lương và tiền công – Nhiều Tác Giả

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Doanh nhân tự học - Hệ thống tiền lương và tiền công Doanh nhân tự học – Hệ thống tiền lương và tiền công ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Doanh nhân tự học – Hệ thống tiền lương và tiền công – Nhiều Tác Giả

Việc thiết lập và áp dụng một hệ thống tiền lương và tiền công tốt có ảnh hưởng tới tất cả các phương diện trong nội dung quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp. Một hệ thống tiền lương và tiền công được tổ chức hợp lý, khách quan và chính xác giúp người chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý lập kế hoạch cho tương lai, duy trì đội ngũ hiện tại và đảm bảo đối xử công bằng với tất cả mọi người. Phân tích, đánh giá và phân ngạch công việc chính xác là những quy trình thiết yếu để xây dựng các thang lương. Nếu doanh nghiệp tuân theo các quy trình này, công tác quản lý tiền lương sẽ đơn giản hơn.
Cuốn sách này giới thiệu các chủ đề sau đây:
Những khó khăn gặp phải liên quan đến hệ thống tiền lương và tiền công của doanh nghiệp.
Đặc điểm của một hệ thống tiền lương và tiền công tốt.
Các lợi ích của một hệ thống tiền lương và tiền công chính xác và khách quan.
Thiết lập một hệ thống tiền lương và tiền công cho doanh nghiệp


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *