Downloadsachmienphi.com

Doanh Nhân Tự Học: Khuếch Trương Sản Phẩm Và Quảng Cáo

Doanh Nhân Tự Học: Khuếch Trương Sản Phẩm Và Quảng Cáo - Nhiều Tác Giả
Doanh Nhân Tự Học: Khuếch Trương Sản Phẩm Và Quảng Cáo –

Doanh Nhân Tự Học: Khuếch Trương Sản Phẩm Và

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Doanh Nhân Tự Học: Khuếch Trương Sản Phẩm Và Quảng Cáo –

Cuốn sách này cho thấy tầm quan trọng của hoạt động khuếch trương sản phẩm đối với việc của doanh nghiệp. Cuốn sách sẽ giải thích từng công cụ khuếch trương sản phẩm trong số bốn công cụ chính như quảng cáo, bán hàng trực tiếp, xúc tiến bán hàng và quan hệ công chúng và nêu ra cách thức để xây dựng chiến lược khuếch trương sản phẩm hỗn hợp. Cuốn sách sẽ xem xét chi tiết hơn về quảng cáo, các mục tiêu quảng cáo, thiết kế thông điệp và lựa chọn quảng cáo.

Các mục tiêu chính của cuốn sách này là nêu ra cách thức xây dựng chiến lược khuếch trương sản phẩm, tạo ra khuếch trương sản phẩm hỗn hợp và xây dựng chương trình quảng cáo.

Cuốn sách này giả định rằng bạn đã biết rõ sản phẩm của mình là gì và bạn đã xác định được khách hàng mục tiêu của mình.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo