Downloadsachmienphi.com

Giáo trình điều dưỡng nhi khoa

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Giáo trình nhi khoa –

Giáo trình nhi khoa do tập thể giáo viên bộ môn nhi khoa biên soạn bám sats mục tiêu của chương tình khung, chương trình giáo dục ngành Điều dưỡng. Giáo trình môn học Điều dưỡng nhi khoa có cập nhật những thông tin, kiến thức mới vè lĩnh vực Nhi khoa, có đổi mới phương pháp biên soạn, tạo tiền đề sư phạm để giáo viên và học sinh có thể áp dụng các phương pháp dạy và học hiệu quả.

Giáo trình môn học Nhi khoa bao gồm các bài học, mỗi bài học gồm có 3 phần (mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng giá – đáp án)

Giáo trình môn học Nhi khoa là tài liệu chính thức để sử dụng cho việc giảng dạy và học tập trong nhà trường.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo