Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Giao Tiếp Thương Mại
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Giao Tiếp Thương Mại
29/10/2019
Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô
Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô
30/10/2019
Show all

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

Tác Giả: Hoàng Xuân Cơ

Danh mục: Kinh Tế

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường – Hoàng Xuân Cơ

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường – Hoàng Xuân Cơ

Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính:
Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường
Chương 2. Kinh tế ô nhiễm
Chương 3. Kinh tế tài nguyên
Chương 4. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường
Chương 5. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam
Chương 6. Định giá tài nguyên và tác động môi trường
Chương 7. Kinh tế học và các chính sách áp dụng cho thuỷ sản
Bài tập và câu hỏi thảo luận


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *