Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường
Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường
29/10/2019
Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp
Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp
30/10/2019
Show all

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Tác Giả: Trần Thúy Lan

Danh mục: Kinh Tế

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô – Trần Thúy Lan

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô – Trần Thúy Lan

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng xã hôi chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước, hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp cũng được hết sức coi trọng và phát huy tự chủ.Để đáp ứng với sự thay đổi này, việc trang bị các kiến thức về kinh tế vĩ mô là hết sức quan trọng để giúp cho các bạn sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là điều vô cùng quan trọng; bởi thành công của các quốc gia đi trước Việt Nam đã cho thấy rằng đội ngũ cán bộ kinh tế trong các doanh nghiệp sẽ là nhân tố quyết định nhất đến việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *