Downloadsachmienphi.com

Hoá Học Vô Cơ Tập 3

Hoá Học Vô Cơ Tập 3 - Hoàng Nhâm
Hoá Học Vô Cơ Tập 3 –

Hoá Học Vô Cơ Tập 3

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Hoá Học Vô Cơ Tập 3 –

Hóa vô cơ tập 3: Những nguyên tố còn lại

Chương 1: Phức chất

Chương 2: Các nguyên tố nhóm IIIB

Chương 3: Các nguyên tố nhóm IVB

Chương 4: Các nguyên tố nhóm VB

Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIB

Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIIB

Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ sắt

Chương 8: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ platin

Chương 9: Các nguyên tố nhóm IB

Chương 10: Các nguyên tố nhóm IIB

Chương 11: Các nguyên tố LANTANOIT

Chương 12: Các nguyên tố ACTINOIT

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo