Downloadsachmienphi.com

Hương công

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Hương công –

Ở nước Cộng dân Trung Hoa việc tập luyện theo phương pháp để tăng cường thể chất và chữa bệnh cho con người đã có từ lâu. Nhiều nhà khí công có một quá trình trải qua nhiều chục năm rất công phu rèn luyện, nghiên cứu, thể nghiệm và đúc kết các hệ thống qua thực tiễn của việc ứng dụng khí công vào đời sống xã hội. Có rất nhiều nhà khí công đạt kết quả cao trong việc ứng dụng khí công vào đời sống xã hội. Có rất nhiều nhà khí công đạt kết quả cao trong việc trị bệnh, cứu người theo đúng tôn chỉ và mục đích của các môn phái khí công.

Từ nhiều năm nay, các loại sách hướng dẫn có hệ thống lý thuyết và thực hành, cũng như chứng minh hiệu quả tốt đẹp của việc tập luyện và vận dụng theo phương pháp được ấn hành rộng rãi ở và nhiều nước khác. Gần đây, loại sách này được lưu truyền tại việt nam.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo