Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao - Trần Trung Ninh
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao – Trần Trung Ninh

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao

Tác Giả: Trần Trung Ninh

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.
Giới Thiệu Sách:

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao – Trần Trung Ninh

Trong chương trình sách lớp 12 có khá nhiều khái niệm rất trừu tượng như: amin, polime, ăn mòn kim loại, cacbohiđrat,… Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, tác giả đã cụ thể hóa các vấn đề nêu trên thông qua những lời giải và hướng dẫn của từng bài toán. Từ đó sẽ giúp học sinh hiễu rõ và vận dụng kiến thức vào bài toán cụ thể có kết quả.

Mục Lục

Chương 1: ESTE – LIPIT

Chương 2: CACBOHIDRAT

Chương 3: AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN

Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Chương 6: KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM

Chương 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Chương 9: HOÁ HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Download Sách Hay