Downloadsachmienphi.com

Kho Báu Của Vua Solomon

Kho Báu Của Vua Solomon - H. Rider Haggard
Kho Báu Của Vua Solomon –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Kho Báu Của Vua Solomon –

Tác phẩm “Kho báu của vua Solomon” được coi là “tiểu thuyết thuộc địa” rất phổ biến tại văn học Tây Âu những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong tác phẩm, ông đã giúp những người bản xứ, những người thời đó bị coi là “mọi đen” lên án sự áp bức bóc lột của tộc người da trắng. Ngay từ trang đầu ông đã viết: “Trong đời, tôi đã gặp nhiều mọi đen. Không, tôi xin xoá chữ ấy, tôi không thích dùng nó. Tôi đã gặp nhiều người bản xứ thực sự là những người tử tế, đáng kính. Tôi cũng biết không ít những người da trắng đểu cáng, tồi tệ và chẳng bao giờ là người tử tế, dù họ có rất nhiều tiền…”.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo