Downloadsachmienphi.com

Kinh Tế Học Và Tri Thức

Kinh Tế Học Và Tri Thức - Freidrich A. von Hayek
Kinh Tế Học Và Tri Thức –

Kinh Tế Học Và Tri Thức

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Kinh Tế Học Và Tri Thức –

Sự mơ hồ của tiêu đề bài báo này không phải là vô tình. Dĩ nhiên chủ đề chính của nó là vai trò mà các giả thiết và định đề về tri thức do các thành viên khác nhau trong xã hội sở hữu trong phân tích kinh tế. Nhưng không có nghĩa điều này không hề liên can gì tới một câu hỏi khác có thể được bàn luận với cùng tiêu đề, câu hỏi ở chừng mực nào phân tích kinh tế hình thức truyền tải một lượng tri thức nào đó về cái xảy ra trong thế giới thực.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo