Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương – Vô Cơ

Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Sinh Học
Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Sinh Học
11/09/2018
Một Số Câu Hỏi Và Bài Tập Hóa Hữu Cơ
Một Số Câu Hỏi Và Bài Tập Hóa Hữu Cơ
11/09/2018
Show all

Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương – Vô Cơ

Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương - Vô Cơ

Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương - Vô Cơ

Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương - Vô Cơ

Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương – Vô Cơ

Tác Giả: Đỗ Xuân Hưng

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương – Vô Cơ – Đỗ Xuân Hưng

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương - Vô Cơ Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương – Vô Cơ ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương – Vô Cơ – Đỗ Xuân Hưng

Giới thiệu sách : Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương – Vô Cơ
Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương – Vô Cơ của tác giả Đỗ Xuân Hưng bao gồm 18 chuyên đề:
– Chuyên đề 1: Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố.
– Chuyên đề 2: Phương pháp tăng giảm khối lượng
– Chuyên đề 3: Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn điện tích
– Chuyên đề 4: Phương pháp trung bình
– Chuyên đề 5: Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn electron
– Chuyên đề 6: Giải toán bằng phương trình ion thu gọn
– Chuyên đề 7: Phương pháp đường chéo
– Chuyên đề 8: Phương pháp đồ thị trong giải toán hóa học
– Chuyên đề 9: Phương pháp giải toán CO2, SO2, tác dụng với dung dịch kiềm – muối cacbonat
– Chuyên đề 10: Phương pháp giải toán điện phân
– Chuyên đề 11: Phương pháp quy đổi
– Chuyên đề 12: Phương pháp tự chọn lượng chất
– Chuyên đề 13: Phương pháp lập sơ đồ hợp phức của quá trình chuyển hóa
– Chuyên đề 14: Phương pháp sử dụng công thức nhanh
– Chuyên đề 15: Mối quan hệ giữa các đại lượng
– Chuyên đề 16: Phương pháp giải bài tập về nhôm
– Chuyên đề 17: Phương pháp giải bài tập về sắt
– Chuyên đề 18: Một số vấn đề về nhận biết chất vô cơ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *