Downloadsachmienphi.com

Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế

Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế - Robert B. Ekelund, Jr. Robert F. Hebert
Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế – Robert B. Ekelund,

Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế

Tác Giả: Robert B. Ekelund,

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế – Robert B. Ekelund,

Sách cung cấp sự khảo sát có chiều sâu về toàn bộ tư tưởng từ thời cổ đại đến ngày nay, mô tả sự tiếp nối liên tục tư tưởng kinh tế qua các thời kỳ. Người đọc nắm vững nội dung trong sách này sẽ hiểu một cách có hệ thống những đóng góp phân tích trong quá khứ ra sao, cả những đóng góp định hướng và không thành công trong trào lưu kinh tế, đã định dạng lý thuyết kinh tế đương đại.

Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế thuộc loại sách giáo khoa dùng trong các trường đại học ở và ở các nước sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy. Bản dịch ra Việt ngữ này cố gắng bám sát nguyên bản tiếng Anh nhằm thể hiện trung thực ý nghĩa mà các tác giả có ý định truyền đạt.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo