Downloadsachmienphi.com

Lối Sống 1: Năng Lực Tự Phục Vụ

Lối Sống 1: Năng Lực Tự Phục Vụ - Nhiều Tác Giả
Lối Sống 1: Năng Lực Tự Phục Vụ –

Lối Sống 1: Năng Lực Tự Phục Vụ

Tác Giả:

Thể Loại: Gia Đình

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Lối Sống 1: Năng Lực Tự Phục Vụ –

ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁCH HỌC

CÙNG SỐNG – CÙNG LÀM VIỆC

Việc giao cho các em:

Các em chia thành từng nhóm, cùng vẽ một bức tranh theo chủ đề tự chọn.

Mục đích: Tập sống chung, làm việc chung.

– Biết bàn bạc.

– Biết phân công.

– Biết nghiệm thu.

Có những cách thực hiện nào?

Cách 1:

Kết quả: Không có sản phẩm.Các thành viên tưởng là bàn bạc công việc nhưng thực ra là cãi nhau và giằng nhau, xé rách tờ giấy.

Câu hỏi cho em:

Đây có phải là cùng làm việc không?

Cách 2:

Nhóm có ba người thì một người chơi, một người nằm ngủ, phó mặc cho một người vẽ.

Kết quả: Vẫn có sản phẩm.

Câu hỏi cho em:

Đây có phải là cùng làm việc không?

Cách 3:

Nhóm 3 bàn nhau vẽ bức tranh về ba thành viên của nhóm, phân công lần lượt thay nhau làm mẫu, vẽ và đứng quạt cho nhau.

Kết quả: Hoàn thành sản phẩm.

Câu hỏi cho em:

Đây có phải là cùng làm việc không? Cách làm này khác gì so với hai cách trên?

Kể chuyện cho em

HÀNH BINH THẦN TỐC

“Ngàn thuở còn truyền câu chuyện lạ:

Mười ngày thần tốc phá quân Thanh”

Có người kể truyền thuyết về vua Quang Trung dẫn quân thần tốc ra Thăng Long như sau: Ông cho ba người lập thành một nhóm, có một cái võng, hai người khiêng một người nằm trên võng vừa nghỉ vừa ngủ. Đến lúc ăn thì dừng, ăn cấp tốc lại đi tiếp, ngày đêm không nghỉ. Nhưng vì được thay nhau nghỉ ngơi trong suốt đoạn đường đi, nên quân Tây Sơn không mỏi mệt mà có thể tập hợp lực lượng đánh ngay.

Quân Thanh nghe tin quân Tây Sơn đã tiến sát thành Thăng Long, nhưng chủ quan khinh địch, vì nghĩ rằng một đội quân đi từ Nam ra Bắc như vậy trong một thời gian ngắn ắt hẳn không thể nào còn sức chiến đấu nữa, nên chúng vẫn thờ ơ, vui vẻ ăn tết.

Không ngờ, Quang Trung đã áp sát thành Thăng Long và tiến đánh liền trong bảy ngày tết, đánh tan hai mươi chín vạn quân Thanh.

BÀI LUYỆN TẬP

Đóng kịch câm: Các em đóng lại ba đoạn kịch trên, chỉ dùng động tác, không dùng lời.

– Cảnh 1: Ba em tranh cãi, giằng xé đến nỗi rách giấy, nhăn nhó, khóc lóc.

– Cảnh 2: Ba em cùng nhóm nhưng một em ngồi nghịch, một em nằm bẹp xuống ngủ, chỉ có một em vẽ.

– Cảnh 3: Đóng ba nhân vật người làm mẫu, người vẽ, và người quạt cho bạn. Sau đó thay phiên nhau.

Đặt tên cho ba cách làm việc.

Em đặt tên cho ba cách làm, mỗi tên không quá năm tiếng:

– Cách làm không hiệu quả.

– Cách làm hiệu quả nhưng không phải là cùng làm.

– Cách làm việc chung hiệu quả.

Vẽ tranh truyện.

Em vẽ lại thành bộ tranh truyện gồm có bốn hình mô tả lại từng cách làm việc. Tên truyện được đặt theo tên vừa làm ở bài tập 2.

Trò chơi đóng vai cho cả lớp cùng tham gia. Diễn lại vở Quang Trung tiến quân ra Bắc, quân sĩ thay phiên cáng nhau, hành quân theo hàng nằm trên võng vừa nghỉ vừa ngủ. Đến lúc ăn thì dừng, ăn cấp tốc lại đi tiếp, ngày đêm không nghỉ. Nhưng vì được thay nhau nghỉ ngơi trong suốt đoạn đường đi, nên quân Tây Sơn không mỏi mệt mà có thể tập hợp lực lượng đánh ngay.

Quân Thanh nghe tin quân Tây Sơn đã tiến sát thành Thăng Long, nhưng chủ quan khinh địch, vì nghĩ rằng một đội quân đi từ Nam ra Bắc như vậy trong một thời gian ngắn ắt hẳn không thể nào còn sức chiến đấu nữa, nên chúng vẫn thờ ơ, vui vẻ ăn tết.

Không ngờ, Quang Trung đã áp sát thành Thăng Long và tiến đánh liền trong bảy ngày tết, đánh tan hai mươi chín vạn quân Thanh.

BÀI LUYỆN TẬP

Đóng kịch câm: Các em đóng lại ba đoạn kịch trên, chỉ dùng động tác, không dùng lời.

– Cảnh 1: Ba em tranh cãi, giằng xé đến nỗi rách giấy, nhăn nhó, khóc lóc.

– Cảnh 2: Ba em cùng nhóm nhưng một em ngồi nghịch, một em nằm bẹp xuống ngủ, chỉ có một em vẽ.

– Cảnh 3: Đóng ba nhân vật người làm mẫu, người vẽ, và người quạt cho bạn. Sau đó thay phiên nhau.

Đặt tên cho ba cách làm việc.

Em đặt tên cho ba cách làm, mỗi tên không quá năm tiếng:

– Cách làm không hiệu quả.

– Cách làm hiệu quả nhưng không phải là cùng làm.

– Cách làm việc chung hiệu quả.

Vẽ tranh truyện.

Em vẽ lại thành bộ tranh truyện gồm có bốn hình mô tả lại từng cách làm việc. Tên truyện được đặt theo tên vừa làm ở bài tập 2.

Trò chơi đóng vai cho cả lớp cùng tham gia. Diễn lại vở Quang Trung tiến quân ra Bắc, quân sĩ thay phiên cáng nhau, hành quân theo hàng. Làm cách gì bây giờ?

Mọi người tự giới thiệu đi!

Việc 1: Học sinh tự giới thiệu

Việc 2: Giáo viên tự giới thiệu

Việc 3: Phụ huynh tự giới thiệu

Giới thiệu xong, em biết:

trong nhà trường có ba tập hợp người.

LÀM GÌ để có được sự ĐỒNG THUẬN?

Phải có VIỆC LÀM mang mục tiêu chung.

(Làm gì? Để đạt mục tiêu gì?)

Phải cùng nhau tìm cách THỰC HIỆN việc làm đó.

(Bàn nhau lập kế hoạch)

Phải vượt qua XUNG ĐỘT để cùng thực hiện mục tiêu chung.

(Tháo ngòi xung đột để đoàn kết trong công việc)

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo