Downloadsachmienphi.com

Lý thuyết cơ bản Hóa học 12

Lý thuyết cơ bản Hóa học 12 - Nguyễn Thanh Dương Tùng
Lý thuyết cơ bản Hóa học 12 –

Lý thuyết cơ bản Hóa học 12

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Lý thuyết cơ bản Hóa học 12 –

Tài liệu tóm tắt lý thuyết và tuyển tập các bài tập trắc nghiệm về lý thuyết Hóa học 12

+ CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

+ CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

+ CHƯƠNG 3. AMIN – AMINO AXIT

+ CHƯƠNG 4. POLIME

+ CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

+ CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM

+ CHƯƠNG 7. SẮT – CROM

+ CHƯƠNG 8. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo