Downloadsachmienphi.com

Mối Đe Dọa

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Mối Đe Dọa –

Chẳng phải tôi thấy được bãi đáp dưới đó đâu – mắt gián chỉ có khả năng tia được những thứ trong tầm gần thôi, mà thậm chí với những mục tiêu sờ sờ trước mắt loài gián cũng chẳng thấy rõ nữa là…

Thế nên, tôi đâu có thấy mặt đất cách cả nửa dặm phía dưới, cũng chẳng thấy Marco, Cassie, Ax hay David đâu – tụi nó cũng đang đội lốt gián và bị xoay tít trong không trung như tôi.

Dù vậy, tôi có thể nghe được tiếng tụi nó.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo