Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

Luyện Giải Đề Trước Kỳ Thi Đại Học Tuyển Chọn Và Giới Thiệu Đề Thi Vật Lí
Luyện Giải Đề Trước Kỳ Thi Đại Học Tuyển Chọn Và Giới Thiệu Đề Thi Vật Lí
11/09/2018
Phương Pháp Mới Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ
Phương Pháp Mới Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ
11/09/2018
Show all

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

Tác Giả: Trần Thị Ái Thanh

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông – Trần Thị Ái Thanh

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông – Trần Thị Ái Thanh

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông
Contents:
I. Letter Writing
1. Letter of congratulations
2. Letter of invitation
3. Letter of reply
4. Thank you letter
5. Letter of complait
….
9. Letter of request
II.describing people
III. Giving Intructions
IV. Giving directions
V. Outlining advantages and disadvantages
VI. Giving people
VII. Agree/ Disagree
VIII. Describing a place
IX. Writing a report on a holiday trip or vacation
X. Describing a book or a film
XI. Describingfestinals and ceremonies
XII. Writing about a hobby
XIII. Writing a biography
XIV. Describing graphs


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *