Nghịch Lý Thế Kỷ 20
Nghịch Lý Thế Kỷ 20
11/09/2018
Xứ Đông Dương
Xứ Đông Dương
11/09/2018
Show all

Nước Nhựt Bổn – Duy Tân 30 năm

Nước Nhựt Bổn - Duy Tân 30 năm

Nước Nhựt Bổn - Duy Tân 30 năm

Nước Nhựt Bổn - Duy Tân 30 năm

Nước Nhựt Bổn – Duy Tân 30 năm

Tác Giả: Đào Trinh Nhất

Danh mục: Lịch Sử – Địa Lý

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Nước Nhựt Bổn – Duy Tân 30 năm – Đào Trinh Nhất

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Nước Nhựt Bổn - Duy Tân 30 năm Nước Nhựt Bổn – Duy Tân 30 năm ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Nước Nhựt Bổn – Duy Tân 30 năm – Đào Trinh Nhất

“Không hiểu tại sao Nhựt Bổn được văn minh hùng cường mau lẹ quá?”. Ấy là một câu thường nghe nhiều bà con mình hỏi nhau.
Việc gì ở đời cũng phải có nhơn quả tương sinh mới phát hiện ra được. Nói chuyện Nhựt Bổn duy tân tức là nói một chuyện nhơn quả.
… Bao giờ đọc sử cũng là một điều cần dùng bổ ích cho sự học-vấn, sự tấn-hóa của người ta. Cuộc hưng vong suy thịnh của quốc-gia dân-tộc nầy, vẫn có thể do nơi sử học làm tấm gương nên soi hay là dấu xe nên tránh cho quốc gia dân tộc kia. Nếu muốn soi gương sáng, theo dấu hay, tự nhiên chúng ta nên biết chuyện Nhựt-bổn duy tân tự cường cũng như nên học sử Pháp-quốc văn minh cách mạng, cùng là các nước tấn hóa hùng cường khác trong thiên hạ vậy.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *