Downloadsachmienphi.com

Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội – Một Kỹ Thuật Mới

Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội - Một Kỹ Thuật Mới - Nguyễn Đức Trọng
Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội – Một Kỹ Thuật Mới –

Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội – Một Kỹ Thuật Mới

Tác Giả:

Thể Loại: Nông – Lâm – Ngư Nghiệp

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội – Một Kỹ Thuật Mới –

Người chăn nuôi vịt thường nghĩ tới nuôi vịt là phải có ao,hồ, sông, suối… không có nước để vịt thì không nuôi được vịt. Với những kỹ thuật mới nuôi vịt trên khô (không cần nước để bơi lội) vẫn có thể nuôi được vịt đạt năng suất và chất lượng cao. Kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ này đã được người chăn nuôi vịt tiếp thu và có hiệu quả cao. Công nghệ nuôi vịt trên khô đã làm thay đổi hẳn cách nghĩ và cách làm của người nuôi vịt từ xưa tới nay.

Để giúp người nuôi vịt hiểu và áp dụng kỹ thuật mới này, xin giới thiệu cuốn sách Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội, Một Kỹ Thuật Mới.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo