Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm

Khổng Minh thần toán
Khổng Minh thần toán
11/09/2018
12 con giáp
12 con giáp
11/09/2018
Show all

Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm

Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm

Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm

Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm

Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm

Tác Giả: Vương Thị Nhị Mười

Danh mục: Tử Vi – Phong Thủy

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm – Vương Thị Nhị Mười

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Phong thủy địa lý tả ao Tầm long gia truyền bảo đàm – Vương Thị Nhị Mười

Điạ lý tả Ao ra đời, trong đó chúng tôi các giới thiệu tập địa lý thứ hai: Dã đàm Tả Ao (Tầm long gia tryền bảo đàm) tức là bộ này. Từ khi xuất bản cuốn thứ nhất cho đến nay, chúng tôi được biết luôn luôn quý vị mong mỏi có cuốn kế tiếp. Bộ địa lý tả Ao nặng về mô tả và định nghĩa thì bộ Dã Đàm Tả Ao lại bắt đầu thoát phép mô tả để tiến lên phần luận. Phần luận sẽ làm cho nhiều quý vị mới học ưa thích vì nó như đưa quý vị đến nhiều khía cạnh đặc sắc hơn, nhưng nếu nếu nệ vào nó quá sẽ bị nhầm lẫn, nên một số cac vị chân sư đã muốn chúng tôi bỏ đi. Sau khi suy đi xét lại các vị lại đồng ý là có thể để được, vì nếu học cao hơn, nhất định phải vượt từ mô tả, qua luận, rồi lên đến triết mới hi vọng đạt được cao nhất: ” Khai phóng mà vẫn không sai nhầm” của khoa địa lý. Đạt được đến đây mới thành chân sư của khoa địa lý.
MỤC LỤC
Phần 1: Dã đàm tả ao
Phần 2: Địa lý gia truyền
Phần 3: Địa lý trị soạn phú


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *