Downloadsachmienphi.com

Ru Lại Tuổi Mình

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Ru Lại Tuổi Mình –

Tôi chân thành cảm ơn các anh chị, những người đã đọc hết hoặc đọc một phần những câu chuyện rườm rà trong hồi ký của tôi.

Đây là hồi ký của một người bình thường, dân thường, không phải của các danh nhân. Hồi ký chỉ lấy lịch sử làm bối cảnh chứ không chép sử. Hồi ký không nói về tiền phương mà là hậu phương của cả hai cuộc chiến tranh. Hồi ký không tả việc đánh giặc mà lại nói về chạy giặc. Hồi ký khẳng định những giá trị cần khẳng định của cả một thời kỳ rất quan trọng của lịch sử đương đại.

Vì nhiều lý do, chắc chắn cuốn hồi ký, nhiều chỗ còn có thể viết tốt hơn nữa.

Dẫu sao tôi cũng đã viết nó với rất nhiều tâm huyết.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả những người đã có cảm tình với RU LẠI TUỔI MÌNH.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo