Sơ đồ tư duy Ngữ Văn 12

Sơ đồ tư duy Ngữ Văn 12 - Nhiều Tác Giả
Sơ đồ tư duy Ngữ Văn 12 –

Sơ đồ tư duy Ngữ Văn 12

Tác Giả: Nhiều Tác Giả

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Ngữ Văn

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.
Giới Thiệu Sách:

Sơ đồ tư duy Ngữ Văn 12 – Nhiều Tác Giả

Gồm sơ đồ tư duy của các tác phẩm Văn học sau:

+ Tuyên ngôn độc lập

+ Tây Tiến

+ Việt Bắc

+ Đất nước

+ Sóng

+ Đàn Ghi ta của Lorca

+ Vợ chồng A Phủ

+ Vợ nhặt

+ Chiếc thuyền ngoài xa

+ Người lái đò sông Đà

+ Ai đã đặt tên cho dòng sông

+ Rừng xà nu

+ Những đứa con trong gia đình

+ Hồn Trương Ba, da hàng thịt

+ Đọc hiểu

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply