Downloadsachmienphi.com

Sống 24 Giờ Một Ngày

Sống 24 Giờ Một Ngày - Arnold Gesell
Sống 24 Giờ Một Ngày –

Sống 24 Giờ Một Ngày

Tác Giả:

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Sống 24 Giờ Một Ngày –

Sống 24 giờ một ngày (How to live on 24 hours a day) của Arnold Gesell, người Anh, là một trong số hàng ngàn cuốn dạy bí quyết thành công, chưa có cuốn nào được coi là kinh điển, được tái bản hoài trong nửa thế kỷ nay như cuốn nầy.

Sách rất mỏng, chỉ năm sáu chục trang mà Dale Carnegie, tác giả cuốn “Đắc nhân tâm”, coi là quý như vàng, khuyên tất cả các học sinh của ông đi đâu cũng nên mang theo trong túi để hễ có rảnh vài phút thì mở ra đọc.

Sở dĩ vậy nhờ sách có ba đặc điểm dưới đây:

Trước hết, lời khuyên rất thực tế, rút ngay trong kinh nghiệm của tác giả. Ông hiểu rõ bản chất của phần đông chúng ta nên đề nghị một chương trình rất vừa sức mọi người, để chúng ta thực hành được mà khỏi sinh chán nản.

Lại thêm những ý của ông liên lạc chặt chẽ với nhau, quán thông từ đầu sách đến cuối, nhiều đoạn tư tưởng thâm trầm, giọng văn có duyên, làm cho ta say mê đọc như một tiểu thuyết rất hay. Xin độc giả đọc thử chương đầu sẽ thấy chúng tôi không nói quá. Ông vốn là một tiểu thuyết gia và nhiều tiểu thuyết của ông như The old wive tale, Imperial palace đã có thời đứng vào hạng những sách bán chạy nhất ở Anh.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo