Downloadsachmienphi.com

ĐỀ 83. NHÀ THƠ TRÀO PHÚNG TÚ MỠ ĐÃ CÓ LẦN NGHĨ VỀ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRÀO PHÚNG TRONG THƠ TÚ XƯƠNG: “TÚ XƯƠNG KHÔNG PHẢI CHỈ CƯỜI ĐỂ MÀ CƯỜI, CƯỜI ĐẤY MÀ ĐAU XÓT ĐẤY. NHÀ THƠ KHÔNG CẦN PHẢI NÓI RÕ NỔI ĐAU XÓT MÀ NGƯỜI ĐỌC TỰ THẤY ĐAU XÓT VỚI NHÀ THƠ. THUẬT TRUYỀN CẢM CỦA TÚ XƯƠNG THẬT TUYỆT DIỆU.” ANH (CHỊ) CÓ NGHĨ NHƯ VẬY KHÔNG?

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

ĐỀ 83. NHÀ THƠ TRÀO PHÚNG TÚ MỠ ĐÃ CÓ LẦN NGHĨ VỀ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRÀO PHÚNG TRONG THƠ TÚ XƯƠNG: “TÚ XƯƠNG KHÔNG PHẢI CHỈ CƯỜI ĐỂ MÀ CƯỜI, CƯỜI ĐẤY MÀ ĐAU XÓT ĐẤY. NHÀ THƠ KHÔNG CẦN PHẢI NÓI RÕ NỔI ĐAU XÓT MÀ NGƯỜI ĐỌC TỰ THẤY ĐAU XÓT VỚI NHÀ THƠ. THUẬT TRUYỀN CẢM CỦA TÚ XƯƠNG THẬT TUYỆT DIỆU.” ANH (CHỊ) CÓ NGHĨ NHƯ VẬY KHÔNG?


DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Cách Làm Bài Tập Làm Văn Nghị Luận – Phan Huy Đông

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Nguyễn Thục Phương

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Nguyễn Thục Phương

Luyện Cách Lập Luận Trong Đoạn Văn Nghị Luận Cho Học Sinh Phổ Thông –
Nguyễn Quang Ninh

Những Bài Làm Văn 12 – Phạm Minh Diệu

Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 12 – Nguyễn Xuân Lạc

Những Bài Văn Hay 12 – Phạm Minh Thiềm

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 1 – Lê Thị Mỹ Trinh

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 2 – Lê Thị Mỹ Trinh

Phân Loại Và Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận 12 – Nguyễn Thanh Huyền

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn Cơ Bản Và Nâng Cao – Nguyễn Bích Thuận

Rèn Kỹ Năng Tập Làm Văn 12 Nâng Cao – Lê Anh Xuân

Văn – Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 – Nguyễn Đăng Mạnh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo