Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Cá Nước Ngọt
Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Cá Nước Ngọt
11/09/2018
Show all

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Tác Giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà

Danh mục: Kiến Trúc – Xây Dựng

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng – Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng – Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng
Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng
Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng
Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng
Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng
Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động
Phụ lục 2: Chương trình pascal


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *