Downloadsachmienphi.com

Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh - Kiến Huy
Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh –

Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác Giả:

Thể Loại: Lịch Sử – Địa Lý

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh –

Đã 45 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, cũng là 45 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Từ khi đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, nhất là khi bước vào công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập, chúng ta có thêm những diễn biến lịch sử và thực tiễn cách mạng rất sinh động, phong phú, càng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn những lời căn dặn nhắc nhở trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi Người nói về Đảng, là nhắc ta giữ truyền thống đoàn kết, nhất trí, thực hành dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.

Khi Người nói về đoàn viên thanh niên hay nói về nhân dân lao động, là yêu cầu Đảng, Nhà nước chăm lo cho thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, luôn quan tâm đến việc đem lại ấm no cho nhân dân.

Khi Người dự báo về cuộc kháng chiến chống Mỹ, là khẳng định cho ta niềm tin tất thắng, cùng những việc phải làm để xây dựng lại đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Khi Người nói về phong trào cộng sản, là nhắc ta xây dựng, giữ gìn, củng cố tình đoàn kết với các nước anh em, bè bạn, mở rộng quan hệ quốc tế, tích cực chủ động đóng góp của vào cách mạng thế giới.

Và cả khi Người nói về việc riêng, cũng là chỉ dẫn cho ta cách làm người phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Như thế, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của một con người – một lãnh tụ đối với đất nước, dân tộc, với toàn dân, toàn Đảng; mà còn có giá trị như một công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền, một tác phẩm bàn về xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một phác thảo lớn về chiến lược phát triển và hội nhập của đất nước ta. Đó là tầm vóc vĩ đại của trí tuệ, tư tưởng, tâm hồn, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh. Di chúc của Người được xem như vừa là cương lĩnh chiến lược, vừa là chương trình hành động của đất nước ta từ hôm qua đến hôm nay và mai sau.

Gần nửa thế kỷ qua, Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước và cùng cả nước thực hiện Di chúc Bác Hồ. Thành phố đã làm điểm hội tụ để non sông thu về một mối vào mùa Xuân 1975; đã có nhiều tháo gỡ khó khăn, góp phần vào xây dựng đường lối đổi mới, đã và đang có nhiều đột phá đi trước để về đích trước trong xây dựng phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững vị trí là động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ phía Nam của đất nước trong tiến trình phát triển, hội nhập và toàn cầu hóa… Đó là những minh chứng rõ ràng và chân thực về những nỗ lực mà Thành phố Hồ Chí Minh kính dâng lên Bác với lòng tự hào xứng đáng là Thành phố mang tên Người.

Mục lục:

Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghị quyết của tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh Thông báo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bút tích Di chúc của Chủ tịch

Nguyên văn các bản viết Di chúc của Chủ tịch

Di chúc của Chủ tịch công bố năm 1969

Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao Động

30 năm thực hiện Di chúc Bác, 30 năm phấn đấu gian khổ, 30 năm giành nhiều thành tựu quan trọng

Một số lời dạy của Bác Hồ

Bác Hồ dạy về đạo lý làm người

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo