Downloadsachmienphi.com

Xoa bấm huyệt bàn tay để phòng và trị bệnh

Xoa bấm huyệt bàn tay để phòng và trị bệnh - Nguyễn Anh Vũ, Võ Kim Đồng
Xoa bấm huyệt bàn tay để phòng và trị bệnh – Nguyễn Anh Vũ,

Xoa bấm huyệt bàn tay để phòng và trị bệnh

Tác Giả: Nguyễn Anh Vũ,

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Xoa bấm huyệt bàn tay để phòng và trị bệnh – Nguyễn Anh Vũ,

Phép chữa bệnh xoa bấm huyệt trên bàn tay phát xuất từ thuật xoa bấm huyệt của từ ngày xưa, cơ sở đặt trên lý luận kinh lạc và những nghiên cứu của nền y học hiện đại. 

Nó vừa được dùng để phòng bệnh tật, báo vệ và vừa được dùng để chữa trị các chứng bệnh đã phát sinh. Phép chữa bệnh xoa bấm huyệt trên bàn tay rất dễ học, dễ phổ biến và có hiệu quả chính xác. 

Phổ biến rộng rãi, phương pháp điều trị đơn giản, dễ thực hành và hiệu quả này đến nhân dân mang một ý nghĩa thực tế.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo