Downloadsachmienphi.com

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ Và Người Làm Thuê

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ Và Người Làm Thuê - Keith Cameron Smith
10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ Và Người Làm Thuê –

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ Và Người Làm Thuê

Tác Giả:

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ Và Người Làm Thuê –

Đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra những khác biệt rất lớn giữa Kẻ làm chủ và Người làm thuê:

– Kẻ làm chủ tự học nhiều hơn tiêu khiển

– Người làm thuê tiêu khiển nhiều hơn tự học

– Kẻ làm giàu nhận trách nhiệm khi thất bại

– Người làm thuê xem thất bại là điều tệ hại

– Kẻ làm chủ tìm kiếm giải pháp lâu dài

– Người làm thuê tìm kiếm vấn đề trước mắt

– Kẻ làm chủ nói : ” Lỗi của tôi ” .

– Người làm thuê nói : ” Không phải tại tôi ”

Và nhiều khác biệt nữa …

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo