Downloadsachmienphi.com

Bằng Sức Mạnh Tư Duy

Bằng Sức Mạnh Tư Duy - Kornai János
Bằng Sức Mạnh Tư Duy – Kornai János

Bằng Sức Mạnh

Tác Giả: Kornai János

Thể Loại: Tiểu Sử – Hồi Ký

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Bằng Sức Mạnh Tư Duy – Kornai János

Kornai János là nhà kinh tế học Hungary nổi tiếng thế giới, giáo sư danh dự của Đại học Harvard, nhà nghiên cứu danh dự dẫn đầu của Collegium Budapest Institute for Advanced Study và giáo sư nghiên cứu của Đại học Trung Âu. Ông tốt nghiệp phổ thông trung học và chưa từng học một ngày tại đại học nào nhưng đã tự học thành nhà nghiên cứu và nhà giáo lỗi lạc và trở thành viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm khoa học Hungary và khoa học nước ngoài khác. Ông đã dạy nhiều năm ở Đại học Harvard và nhiều đại học khác. 13 trường đại học trong và ngoài nước đã chọn ông làm tiến sĩ danh dự. Ông đã giữ nhiều chức quan trọng trong các tổ chức khoa học quốc tế như: chủ tịch Hội Kinh tế Lượng Quốc tế, chủ tịch Hội kinh tế học Châu Âu, chủ tịch Hội Kinh tế học quốc tế. Sách của ông đã được dịch ra 21 thứ tiếng. Một số tác phẩm của ông đã được xuất bản bằng tiếng Việt như: Mâu thuẫn và nan giải (1988), Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do (2001, tái bản 2002, 2007), Hệ thống Xã hội chủ nghĩa (2002), Chăm sóc cộng đồng (2002), Lịch sử với những bài học (2007)

Theo lời mời của Viện Quản lý Kinh tế Trung Ương, đầu năm 2001 ông đã sang trình bày và trao đổi ở Đông Âu với nhiều cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách cải cách kinh tế của họ từ các năm 1980 và được thủ tướng Triệu Tử Dương tiếp.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo