Downloadsachmienphi.com

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do - Kornai Janos
Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do –

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do –

Cuốn sách này hy vọng có thể gợi mở cách nhìn mới, làm rõ nhiều vấn đề chính sách kinh tế cho các nhà lãnh đạo nhà nước, các cố vấn kinh tế, các quan chức nhà nước trung ương và địa phương, các nhà doanh nghiệp, các học giả, cán bộ nghiên cứu… góp phần tạo ra những cuộc tranh luận lành mạnh, có văn hóa và rộng rãi, góp phần đắc lực vào nâng cao dân trí.

Sở hữu

Khu vực tư nhân

Khu vực nhà nước

Sự dịch chuyển tỉ lệ của hai khu vực

Quan hệ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân

Các hình thức sở hữu khác

ổn định

Chặn đứng lạm phát

Phục hồi cân bằng ngân sách

Kiểm soát cầu vĩ mô

Tạo lập giá cả hợp lý

Thiết lập tỉ giá nhất quán và tính chuyển đổi của đồng tiền

Vì sao lại phải làm đồng thời

Dự trữ nhân đạo và kinh tế

Phẩu thuật ổn định và nước ngoài

Xóa bỏ nền kinh tế thiếu hụt

và sự lành bệnh

Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị

Tính đại chúng của chương trình

Những nguồn gốc căng thẳng

Một chính phủ mạnh

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo