Downloadsachmienphi.com

Chuyên đề dao động điều hòa

Chuyên đề dao động điều hòa - Đoàn Văn Lượng
Chuyên đề dao động điều hòa –

Chuyên đề dao động điều hòa

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Vật Lý

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Chuyên đề dao động điều hòa –

Chuyên đề được phân thành 12 dạng:

+ Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa

+ Dạng 2: Tính vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hòa

+ Dạng 3: Liên hệ x, v và a của vật dao động điều hòa

+ Dạng 4: Viết phương trình của vật dao động điều hòa

+ Dạng 5: Tìm thời điểm t0 vật có li độ x0 (hay vận tốc v0, gia tốc a0)

+ Dạng 6: Tìm li độ của vật sau khoảng thời gian delta t

+ Dạng 7: Tìm khoảng thời gian ngắn nhất vật đi được từ li độ x1 đến x2

+ Dạng 8: Tính đoạn đường s vật đi trong thời gian delta t

+ Dạng 9.Tính quãng đường lớn nhất,nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian: 0 < delta t < T/2

+ Dạng 10: Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình

+ Dạng 11: Bài tập về hai chất điểm dao động điều hòa – thời điểm và số lần hai vật gặp nhau, hai vật cách nhau d

+ Dạng 12: Bài tập về đồ thị dao động điều hòa

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Xem Theo Môn:
 • Tất Cả
 • Toán
 • Hóa
 • Sinh Học
 • Tiếng Anh
 • Ngữ Văn
 • Địa Lý
 • Lịch Sử
 • Giáo Dục Công Dân
 • Sách Giáo Khoa
 • Sách Giải Bài Tập
 • Văn Mẫu
Giáo Dục Quốc Phòng

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 12

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 12 - Nhiều Tác Giả Sách ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Sinh Học ...
Lịch Sử

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Lịch ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 2 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 2 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Tiếng ...
Giáo Dục Công Dân

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Vật ...
Địa Lý

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Địa ...
Show next
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo