Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Có một nước Mỹ khác
Có một nước Mỹ khác
28/10/2019
Con Đường Đi Đến Thành Công
Con Đường Đi Đến Thành Công
28/10/2019
Show all

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do

Tác Giả: Kornai Janos

Danh mục: Kinh Tế

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do – Kornai Janos

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do – Kornai Janos

Cuốn sách này hy vọng có thể gợi mở cách nhìn mới, làm rõ nhiều vấn đề chính sách kinh tế cho các nhà lãnh đạo nhà nước, các cố vấn kinh tế, các quan chức nhà nước trung ương và địa phương, các nhà doanh nghiệp, các học giả, cán bộ nghiên cứu… góp phần tạo ra những cuộc tranh luận lành mạnh, có văn hóa và rộng rãi, góp phần đắc lực vào nâng cao dân trí.
Sở hữu
Khu vực tư nhân
Khu vực nhà nước
Sự dịch chuyển tỉ lệ của hai khu vực
Quan hệ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân
Các hình thức sở hữu khác
Phẫu thuật ổn định
Chặn đứng lạm phát
Phục hồi cân bằng ngân sách
Kiểm soát cầu vĩ mô
Tạo lập giá cả hợp lý
Thiết lập tỉ giá nhất quán và tính chuyển đổi của đồng tiền
Vì sao lại phải làm đồng thời
Dự trữ nhân đạo và kinh tế
Phẩu thuật ổn định và nước ngoài
Xóa bỏ nền kinh tế thiếu hụt
Phẫu thuật và sự lành bệnh
Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị
Tính đại chúng của chương trình
Những nguồn gốc căng thẳng
Một chính phủ mạnh


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *