Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Giải Toán Trên Máy Tính Cầm Tay Casio 570VN Plus
Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Giải Toán Trên Máy Tính Cầm Tay Casio 570VN Plus
11/09/2018
Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Sinh Học
Hướng Dẫn Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Sinh Học
11/09/2018
Show all

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học

Tác Giả: Kiều Thế Hưng

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học – Kiều Thế Hưng

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học – Kiều Thế Hưng

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG THỨ NHẤT CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THAO TÁC SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
I. Khái niệm về thao tác sư phạm.
II. Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống các thao thác sư phạm trong dạy học lịch sử.
III. Những yêu cầu cơ bản của hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học lịch sử.
IV. Các nhân tố cấu thành thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử.
V. Phân loại hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử.
CHƯƠNG THỨ HAI PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THAO TÁC SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
I. Thao tác sư phạm trong việc xác định mục đích yêu cầu và kiến thức cơ bản của bài lịch sử nội khóa.
II. Thao tác về sử dụng ngôn ngữ trong bài học lịch sử.
III. Hệ thống động tác sư phạm trong bài học lịch sử ở trường phổ thông trung học.
IV. Tổng hợp hệ thống thao tác sư phạm trong bài học lịch sử.
CHƯƠNG THỨ BA THAO SƯ PHẠM TỪ NHẬN THỨC ĐẾN THỰC TIỄN DẠY HỌC LỊCH SỬ
I. Các thao tác sư phạm trong một bài nội khóa.
II. Các thao tác sư phạm trong làm bài tập, kiểm tra.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *