Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao

Đang tải...

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao

Tác Giả:

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao – Trần Trung Ninh

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình ẢnhTên Sách/EbookDownload – Đọc Online
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng CaoHướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng CaoĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

Đang tải...
GIỚI THIỆU SÁCH

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao – Trần Trung Ninh

Trong chương trình sách lớp 12 có khá nhiều khái niệm rất trừu tượng như: amin, polime, ăn mòn kim loại, cacbohiđrat,… Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, tác giả đã cụ thể hóa các vấn đề nêu trên thông qua những lời giải và hướng dẫn của từng bài toán. Từ đó sẽ giúp học sinh hiễu rõ và vận dụng kiến thức vào bài toán cụ thể có kết quả.
Mục Lục
Chương 1: ESTE – LIPIT
Chương 2: CACBOHIDRAT
Chương 3: AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN
Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Chương 6: KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM
Chương 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
Chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
Chương 9: HOÁ HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Đang tải...

Nhận Xét Của Bạn:

Загрузка...