Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học

Ngữ pháp và bài tập chương trình Tiếng Anh lớp 12
Ngữ pháp và bài tập chương trình Tiếng Anh lớp 12
11/09/2018
Vở Bài Tập Đạo Đức 1
Vở Bài Tập Đạo Đức 1
11/09/2018
Show all

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học

Tác Giả: Lê Đăng Khương

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học – Lê Đăng Khương

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học – Lê Đăng Khương

Nguyên tắc lặp lại
1. Khoảng 2-3 năm đề thi sẽ lặp lại một lần, có thể là ý tƣởng có thể là thay số để ra bài mới có thể là hỏi theo cách khác.
2. Không quá 50% đề các năm trƣớc lặp lại. Điều này đảm bảo tính mới và tính kế thừa trong đề thi.
3. Những bài lặp lại là những bài cốt lõi. Nắm chắc các dạng đó là đã làm đƣợc 80% đề thi rồi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *