Downloadsachmienphi.com

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học - Lê Đăng Khương
Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học –

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Nguyên tắc lặp lại trong đề thi Đại học Hóa Học –

Nguyên tắc lặp lại

1. Khoảng 2-3 năm đề thi sẽ lặp lại một lần, có thể là ý tƣởng có thể là thay số để ra bài mới có thể là hỏi theo cách khác.

2. Không quá 50% đề các năm trƣớc lặp lại. Điều này đảm bảo tính mới và tính kế thừa trong đề thi.

3. Những bài lặp lại là những bài cốt lõi. Nắm chắc các dạng đó là đã làm đƣợc 80% đề thi rồi.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo