Downloadsachmienphi.com

Những bài hát đồng dao

Những bài hát đồng dao - Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung
Những bài hát đồng dao – Lư Nhất Vũ, Lê Giang,

Những bài hát đồng dao

Tác Giả: Lư Nhất Vũ, Lê Giang,

Thể Loại: THPT, Mầm Non,

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Những bài hát đồng dao – Lư Nhất Vũ, Lê Giang,

Tập sách giới thiệu những bài hát đồng dao của trẻ em thông qua 3 phần. Phần 1: Úp lá khoai (gồm 24 bài hát). Phần 2: Đánh trận giả (gồm 15 bài hát). Phần 3: Qua rừng (gồm 22 bài hát).

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo