Rèn Kỹ Năng Giải Bài Tập Hóa Học: Hóa Học Phi Kim

Rèn Kỹ Năng Giải Bài Tập Hóa Học: Hóa Học Phi Kim - Nguyễn Xuân Trường
Rèn Kỹ Năng Giải Bài Tập Hóa Học: Hóa Học Phi Kim –

Rèn Kỹ Năng Giải Bài Tập Hóa Học: Hóa Học Phi Kim

Tác Giả: Nguyễn Xuân Trường

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Rèn Kỹ Năng Giải Bài Tập Hóa Học: Hóa Học Phi Kim – Nguyễn Xuân Trường

Bộ sách Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao khả năng suy luận trong các tình huống phức tạp và chuyên sâu, bồi dưỡng Hóa học.

Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT gồm các chuyên đề:

1. Hóa học kim loại

2. Hóa học phi kim

3. Hidrocacbon

4. Dẫn xuất Hidrocacbon

Kiến thức của phần hóa học cơ sở (Cấu tạo nguyên tử; Liên kết hóa học; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn; Sự điện li…) được lồng ghép trong các chuyên đề trên vì đó là những kiến thức cần được vận dụng vào việc nghiên cứu các chất cụ thể.

Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT Chuyên Đề Hóa Học Phi Kim gồm hai phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Kiến thức cơ bản – Bài tập tự luận và trắc nghiệm

Phần thứ hai: Lời giải bài tập tự luận – Đáp án trắc nghiệm.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo