Downloadsachmienphi.com

Rèn Luyện Kỹ Năng Và Tư Duy Giải Toán Hệ Phương Trình: Tập 1

Rèn Luyện Kỹ Năng Và Tư Duy Giải Toán Hệ Phương Trình: Tập 1 - Phạm Kim Chung
Rèn Luyện Kỹ Năng Và Giải Toán Hệ Phương Trình: Tập 1 –

Rèn Luyện Kỹ Năng Và Giải Toán Hệ Phương Trình: Tập 1

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Rèn Luyện Kỹ Năng Và Giải Toán Hệ Phương Trình: Tập 1 –

Cuốn sách Rèn Luyện Kỹ Năng Và Giải Toán Hệ Phương Trình gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Hệ phương trình cơ bản

1. Hệ phương trình giải được bằng phép thế thông thường

2. Hệ phương trình đối xứng kiểu I

3. Hệ đối xứng kiểu II

4. Hệ đẳng cấp

Chương 2: Phương pháp giải hệ phương trình

Phương pháp cộng – trừ và thế đại số

Kỹ thuật sử dyjng hằng đẳng thức trong giải hệ

Phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp nhân tử hóa

Phương pháp hàm số

Phương pháp đánh giá

Chương 3: Hệ phương trình tuyển chọn – tuyển chọn một số hệ phương trình hay và khó

Bài tập tự luyện có hướng dẫn giải toán

Phụ lục

Sự hỗ trợ của máy tính Casio

Phương trình vô tỷ.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo