Downloadsachmienphi.com

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2 – Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2 - Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục - Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục
Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2 – Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục – Dương Ngọc Hải,

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2 – Dương Ngọc Hải,

Tác Giả: Dương Ngọc Hải,

Thể Loại: Kiến Trúc – Xây Dựng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2 – Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục – Dương Ngọc Hải,

Chương 8: Thiết kế nền đường

Chương 9: Chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường

Chương 10: Cấu tạo áo đường

Chương 11: Tính toán cường độ (bề dầy) áo đường mềm

Chương 12: Tính toán thiết kế áo đường cứng

Chương 13: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm

Chương 14: Khảo sát thủy văn phụ vụ thiết kế nềm đường và công trình thoát nước mặt

Phần phụ lục

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo