Downloadsachmienphi.com

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 4 – Dương Ngọc Hải

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 4 - Dương Ngọc Hải - Dương Ngọc Hải
Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 4 – Dương Ngọc Hải –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 4 – Dương Ngọc Hải –

Giáo trình Thiết kế đường ô tô (Tập 4) trình bày những nội dung về công tác khảo sát thiết kế đường ôtô ở các giai đoạn khác nhau; trong đó trình bày kỹ nội dung và phương pháp điều tra giao thông, phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá các phương án thiết kế; phương pháp thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang và đặc điểm công tác khảo sát thiết kế đường trong các điều kiện thiên nhiên khác nhau.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo