Downloadsachmienphi.com

Bồi Dưỡng Giải Tích 12

Bồi Dưỡng Giải Tích 12 - Phạm Quốc Phong
Bồi Dưỡng Giải Tích 12 –

Bồi Dưỡng Giải Tích 12

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bồi Dưỡng Giải Tích 12 –

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.

Chương 4: Số phức

Cuốn sách gồm 7 bài học. Mỗi bài học được cấu trúc gồm hai phần:

Kiến thức cơ bản: nhắc lại những kiến thức toán học cơ bản để vận dụng giải các bài toán liên quan

Phân dạng toán: giới thiệu những dạng toán cơ bản, trong đó một số vấn đề được mở rộng với các dạng bài tập hay và khó để phục vụ cho các em yêu thích muốn nâng cao toán học.

Với nội dung súc tích, tác giả đã cố gắng sắp xếp, chọn lọc các bài toán tiêu biểu cho từng thể loại khác nhau ứng với nội dung của sách giáo khoa. Một số bài tập có thể khó nhưng cách giải được dựa trên nền tảng kiến thức và kĩ năng cơ bản. Học sinh cần tự mình hoàn thiện các kĩ năng cũng như phát triển qua việc giải bài tập có trong sách trước khi đối chiếu với lời giải có trong sách này.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo