Tuyển Tập Các Chuyên Đề LTĐH Môn Toán Đại Số Sơ Cấp
Tuyển Tập Các Chuyên Đề LTĐH Môn Toán Đại Số Sơ Cấp
11/09/2018
Chinh phục câu vận dụng cao trong đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa học
Chinh phục câu vận dụng cao trong đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa học
11/09/2018
Show all

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12

Tác Giả: Huỳnh Văn Út

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 – Huỳnh Văn Út

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 – Huỳnh Văn Út

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT (GLUXIT)
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG III: AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG VI: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *