Downloadsachmienphi.com

Các Chủ Đề Cơ Bản Ôn Thi Vào Đại Học – Cao Đẳng Môn Lịch Sử

Các Chủ Đề Cơ Bản Ôn Thi Vào Đại Học - Cao Đẳng Môn Lịch Sử - Lê Mậu Hãn
Các Chủ Đề Cơ Bản Ôn Thi Vào Đại Học – Cao Đẳng Môn Lịch Sử –

Các Chủ Đề Cơ Bản Ôn Thi Vào Đại Học – Cao Đẳng Môn Lịch Sử

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Lịch Sử

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Các Chủ Đề Cơ Bản Ôn Thi Vào Đại Học – Cao Đẳng Môn Lịch Sử –

Lời nói đầu Cuốn sách Các chủ đề cơ bản ôn thi đại học và cao đẳng môn Lịch sử nhằm giúp học sinh đã học xong chường trình trung học phổ thông, củng cố, ôn luyện và hệ thống hoá kiến thức lịch sử để chuẩn bị thi vào các trường đại học và cao đẳng.

Cuốn sách được kết cấu theo ba phần :

Phần một : Các chủ đề cơ bản Khái quát kiến thức cơ bản theo chương trình và sách giáo khoa Lịch sử 12 chương trình Chuẩn và Nâng cao ; cung cấp cho học sinh những nội dung cơ bản, đồng thời có chú trọng đến trọng tâm kiến thức của từng chủ đề.

Phần hai : Các đề ôn luyện Các câu hỏi được sắp xếp lại theo các đề và hướng dẫn cách làm bài bao gồm : Phần gồm những câu hỏi về diễn biến chính của lịch sử một nước với những sự kiện tiêu biểu qua các thời kì của lịch sử thế giới hiện đại, hoặc những vấn đề nổi bật của từng khu vực mà các em học sinh cần ghi nhớ. Phần Lịch sử gồm các câu hỏi đề cập đến nhiều sự kiện lớn của lịch sử dân tộc thời hiện đại, hoặc những thời kì lịch sử cụ thể, hay về một vấn đề lịch sử cơ bản, xuyên suốt nhiều thời kì nối tiếp nhau.

Phần ba : Một số đề thi vào đại học và cao đẳng Các tác giả đã sưu tầm một số đề thi vào các trường đại học và cao đẳng năm học 2008 – 2009 và 2009 – 2010 để học sinh tham khảo trong quá trình ôn luyện.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo