Downloadsachmienphi.com

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử - Nguyễn Thành Nhân
Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử –

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Lịch Sử

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử –

Mục Lục

A. Hệ thống kiến thức cơ bản học sinh cần nắm và một số đề thi đại học và cao đẳng từ năm 2002 – 2009

Phần lịch sử thế giới

I. Bối cảnh thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai

II. Liên xô và các nước đông âu (1945-1991), liên bang nga (1991 đến nay)

……………….

VI. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Phần lịch sử từ 1919 đến năm 2000

I. Những kiến thức cơ bản của lịch sử từ năm 1918 đến 1930

II. Những kiến thức cơ bản của lịch sử từ năm 1930 đến 1945

III. Những kiến thức cơ bản của lịch sử từ năm 1945 đến 1954

IV. Những kiến thức cơ bản của lịch sử từ năm 1954 đến 1975

V. từ năm 1975 đến nay

B. Một số câu hỏi tổng hợp

* * *

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo