Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Doanh nhân tự học: Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm
Doanh nhân tự học: Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm
29/10/2019
Góc Nhìn Alan - Dành Tặng Doanh Nhân Việt Trong Thế Trận Toàn Cầu
Góc Nhìn Alan – Dành Tặng Doanh Nhân Việt Trong Thế Trận Toàn Cầu
29/10/2019
Show all

Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Tác Giả: Nhiều Tác Giả

Danh mục: Kinh Tế

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo – Nhiều Tác Giả

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Doanh nhân tự học: Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo – Nhiều Tác Giả

Cuốn sách này cho thấy tầm quan trọng của hoạt động khuếch trương sản phẩm đối với việc bán hàng của doanh nghiệp. Cuốn sách sẽ giải thích từng công cụ khuếch trương sản phẩm trong số bốn công cụ chính như quảng cáo, bán hàng trực tiếp, xúc tiến bán hàng và quan hệ công chúng và nêu ra cách thức để xây dựng chiến lược khuếch trương sản phẩm hỗn hợp. Cuốn sách sẽ xem xét chi tiết hơn về quảng cáo, các mục tiêu quảng cáo, thiết kế thông điệp và lựa chọn quảng cáo.
Các mục tiêu chính của cuốn sách này là nêu ra cách thức xây dựng chiến lược khuếch trương sản phẩm, tạo ra khuếch trương sản phẩm hỗn hợp và xây dựng chương trình quảng cáo.
Cuốn sách này giả định rằng bạn đã biết rõ sản phẩm của mình là gì và bạn đã xác định được khách hàng mục tiêu của mình.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *