Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

Mỗi Ngày Một Bài Học
Mỗi Ngày Một Bài Học
30/10/2019
Một Nửa Của 13 Là 8
Một Nửa Của 13 Là 8
30/10/2019
Show all

Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

Tác Giả: Nhiều Tác Giả

Danh mục: Kinh Tế

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc – Nhiều Tác Giả

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Doanh nhân tự học: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc – Nhiều Tác Giả

Trong môi trường kinh doanh chuyển biến mau lẹ như ngày nay, các công ty phải có khả năng thay đổi chiến lược nhanh chóng. Bước đầu tiên là xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm và tiêu chuẩn cho từng công việc. Nếu người quản lý đảm nhiệm việc này, họ sẽ phải tiến hành phân tích công việc để thu thập các thông tin cho việc lựa chọn, đào tạo, đánh giá kết quả và xác định mức tiền lương cho mỗi vị trí công việc. (trích Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc)
Sau khi thu thập được các thông tin về công việc, bước tiếp theo là tiến hành viết bản mô tả công việc, bản yêu cầu chuyên môn và bản tiêu chuẩn kết quả công việc. Đây là những tài liệu mô tả đầy đủ nhiệm vụ, các kỹ năng cần thiết cũng như các mong muốn đối với vị trí công việc.
Cuốn sách này sẽ khai thác các lợi ích của việc tạo ra những tài liệu trên và hướng dẫn bạn soạn thảo các tài liệu về công việc một cách hiệu quả.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *