Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty

Cuộc Chiến Trong Phòng Họp
Cuộc Chiến Trong Phòng Họp
02/11/2019
Kinh Tế Học Dành Cho Doanh Nhân
Kinh Tế Học Dành Cho Doanh Nhân
03/11/2019
Show all

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty

Tác Giả: Hà Hưng Quốc

Danh mục: Kinh Tế

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty – Hà Hưng Quốc

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty – Hà Hưng Quốc

Chương I Dẫn Nhập:
Tr.7 Đề Xuất Một Mô Hình Cho Lý Thuyết Lãnh Đạo
Tr.24 Những Hoang Đường Trong Vấn Đề Lãnh Đạo
Tr.31 Tản Mạn Về Những Trải Nghiệm Chung Quanh Vấn Đề Lãnh Đạo Tr.40 Vài Lời về Quyển Sách.
Chương II Khoa Học & Nghệ Thuật Lãnh Đạo:
Tr.47 Vận Dụng Bản Thân
Tr.48 Biết Chọn Lựa Và Phô Bày Một Thực Thể Thích Hợp
Tr.93 Biết Vun Bồi Kho Tàng Bản Thân
Tr.127 Biết Dọn Mình Để Bước Vào Vũ Đài Lãnh Đạo
Tr.131 Biết Giữ Mình Trong Lúc Gánh Vác Vai Trò Lãnh Đạo
Tr.131 Biết Lắng Nghe
Tr.152 Biết Thích Ứng
Tr.205 Biết Tái Tạo
Tr.228 Biết Rời Bỏ Vũ Đài Lãnh Đạo
Tr.250 Không Để Rớt Vào Con Đường Hư Hoại


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *