Downloadsachmienphi.com

Khoa Học Và Nghệ Thuật Lãnh Đạo Công Ty

Khoa Học Và Nghệ Thuật Lãnh Đạo Công Ty - Hà Hưng Quốc
Khoa Học Và Nghệ Thuật Công Ty –

Khoa Học Và Nghệ Thuật Công Ty

Tác Giả: Hà Hưng Quốc

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Khoa Học Và Nghệ Thuật Công Ty – Hà Hưng Quốc

Chương I Dẫn Nhập:

Tr.7 Đề Xuất Một Mô Hình Cho Lý Thuyết

Tr.24 Những Hoang Đường Trong Vấn Đề

Tr.31 Tản Mạn Về Những Trải Nghiệm Chung Quanh Vấn Đề Tr.40 Vài Lời về Quyển Sách.

Chương II Khoa Học & Nghệ Thuật Lãnh Đạo:

Tr.47 Vận Dụng Bản Thân

Tr.48 Biết Chọn Lựa Và Phô Bày Một Thực Thể Thích Hợp

Tr.93 Biết Vun Bồi Kho Tàng Bản Thân

Tr.127 Biết Dọn Mình Để Bước Vào Vũ Đài

Tr.131 Biết Giữ Mình Trong Lúc Gánh Vác Vai Trò

Tr.131 Biết Lắng Nghe

Tr.152 Biết Thích Ứng

Tr.205 Biết Tái Tạo

Tr.228 Biết Rời Bỏ Vũ Đài

Tr.250 Không Để Rớt Vào Con Đường Hư Hoại

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo